Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 QĐ sô 1438/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tin học-Thống kê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên 01/07/2022 Lê Quang Tiến
2 96/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ quản lý sử dụng tài sản công xã Bình Thuận năm 2022 14/01/2022 Trịnh Văn Thức
3 94/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022 13/01/2022 Trịnh Văn Thức
4 Quyết định số 89 Về việc Công khai dự toán ngấn sách Quý II năm 2021 26/09/2021 Trịnh Văn Thức - Chủ tịch UBND
5 Quyết định số 78 Quyết định số 78/QD-UBND ngày 20 t háng 5 năm 2021 về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 26/09/2021
6 Quyết định số 101 ngày 14/8/2021 Về việc công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 26/09/2021 Trịnh Văn Thức Chủ tịch UBND

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7895

Tổng truy cập: 379542