Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thư viện ảnh

Tiêm phòng Covid - 19 ngày 20 tháng 11 năm 2021 tại UNND xã Bình Thuận

20-11-2021

Thực hiện sử chỉ đạo công tác phòng chống dịch bện Covid - 19 sáng ngày 20 11 2021 UBND xã Bình Thuận tổ chức tiêm phòng cho nhân dân trong xã. Đảm bảo thực hiện tốt công tác 5 k theo quy định. An toàn

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Thuận họp 8h00 sáng ngày mai 04/11/2021 dự họp tại Hội trường Tầng 3

11-11-2021

Báo cáo các đồng chí trong HĐNVQS xã sẽ tạm thời chưa yêu cầu Công dân ở ngoại tỉnh về Khám sơ tuyển. Căn cứ vào tình hình thực tế sẽ báo cáo HĐ NVQS để yêu cầu công dân về địa phương để thực hiện Luật NVQS. Ban CHQS là bộ phận thường trực sẽ đi từng cá nhân lập biên bản và thông báo cho gia đình nắm đăng ký. Vậy xin báo cáo các đ/c thành viên HĐ NVQS nắm được.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7188

Tổng truy cập: 277888