Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 4349/QĐ-UBNd ngày 31/12/2021 Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp 26/04/2022 Lê Quang Tiến
2 Quyết đính số 951/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên 04/04/2022 Lê Quang Tiến
3 Quyết định số 4174/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 04/04/2022 Lê Quang Tiến
4 538/UBND-TNMT ngày 21/3/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TNMT thuộc phạm vi quản lý của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên 21/03/2022 Phạm Quang Anh
5 12/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 17/01/2022
6 96/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ quản lý sử dụng tài sản công xã Bình Thuận năm 2022 14/01/2022 Trịnh Văn Thức
7 94/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022 13/01/2022 Trịnh Văn Thức

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7353

Tổng truy cập: 277945